Personuppgiftsansvarig Nordhydraulic AB

 

Information om behandlingen av personuppgifter hos Nordhydraulic AB

 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till Nordhydraulic. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

 

Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till någon av kontaktpersonerna nedan.

 

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Information vi samlar kan behandla


Vi kan samla in bla följande information:

Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Informationen du ger oss, såväl som information är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 

 

Kontakta oss:

 

Nordhydraulic AB

Industrivägen 15 872 24 Kramfors

 

IT-Chef  it@nordhydraulic.se

HR-Chef  hr@nordhydraulic.se