Information till arbetssökande

 

Information om behandlingen av personuppgifter som arbetssökande hos Nordhydraulic AB

 

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Nordhydraulic när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

 

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Nordhydraulic och av personer som arbetar med rekrytering. Nordhydraulic AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-avdelning [HR@nordhydraulic.se].

 

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Nordhydraulics berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-avdelning.

 

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: De uppgifter du själv fyller i på ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

 

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Nordhydraulics rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Nordhydraulic (HR@nordhydraulic.se). Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.